DPS

Ons team

wij geven uw stem meerwaarde

Onze vertrekpunten

Speerpunten

Programma

Wat zijn we:

 

De Democratische Partij Staphorst is in 2017 als lokale partij opgericht, om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte onder inwoners (en ondernemers) om meer en beter betrokken te worden bij de lokale politiek. Eens per 4 jaar stemmen en verder maar afwachten wat er gebeurt, is niet meer van deze tijd. Wij luisteren daarom gedurende onze gehele zittingsperiode naar de goede ideeën die inwoners zélf hebben. Daarmee willen wij de kloof tussen politiek en wat er leeft onder inwoners verkleinen en de kwaliteit van besluiten vergroten. Deze benadering sluit veel beter aan bij de democratie zoals die ooit bedoeld was. Democratische Partij Staphorst is momenteel met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Staphorst.

Wat willen we:

 

Democratische Partij Staphorst stelt zich in alles dat zij doet ten doel om op te komen voor de belangen en het welzijn van alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de gemeente. Wij proberen dit doel te bereiken door iedere inwoner, ieder bedrijf en iedere organisatie die is gebonden aan of betrokken bij de gemeente in staat te stellen over relevante onderwerpen rechtstreeks een eigen mening te uiten en daarmee (via de gekozen raadsleden van DPS) actief te participeren in de besluitvorming rondom alle zaken die onze gemeente aangaan. Ook is het mogelijk om eigen initiatieven in te brengen.

Democratische Partij Staphorst maakt daarbij gebruik van e-democracy: Iedereen van 14 jaar en ouder kan op het daarvoor ingerichte digitale platform zijn of haar mening geven, ongeacht partijlidmaatschap. DPS gebruikt de inbreng expliciet om tot een (definitief) standpunt te komen over voorliggende besluiten in de gemeenteraad. Een meerderheid van stemmen is daarbij in principe richtinggevend, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn daarvan af te wijken. Hierbij valt te denken aan representativiteit, zorgvuldigheid en afwijking t.o.v. onze ideologische uitgangspunten over bijv. discriminatie.

Wij zoeken continu voeding bij onze kiezers, maar zullen om een meerderheid te halen in de raad soms water bij de wijn moeten doen om tot een compromis te komen. Via ons platform doen wij daarvan verslag.

 

 

Wat zeggen ondernemers

Staphorst is een groeigemeente, faciliteren dient voorop te staan. We moeten de dynamiek najagen, het bestuur als toegevoegde waarde van de gemeenschap.

 

#OndernemendStaphorst

Kom in contact met ons..

Volg ons op Social Networks

info@democratischepartijstaphorst.nl

06 53 357777